עיזרו ל “יש לי כוח” להגיע ליותר בתי ספר ותלמידים

תרומות און ליין

אפשר לשלוח תרומות חודשיות או חד פעמיות מוכרות לצורכי מס בכרטיס אשראי דרך פאי פאל*

One-Time Donations


Monthly-Recurring Donations

Donation Amount

שלח צ’ק

אנא שלח צ’ק על שם “יובל שרון” לכתובת המופיעה למטה:

  • יובל שרון
  • שוהם 14 חיפה
  • 3467919

*אנא פנו לרואה החשבון שלכם לענייני הטבות מס